9 sơ đồ tư duy em bé thông minh

sơ đồ tư duy em bé thông minh

Tình huống:

 • Vua sai viên quan tìm người tài giỏi
 • Hình thức thử tài: Ra câu đố oái oăm

Thử thách em bé:

  • Lần 1:
   – Viên quan: Trâu cày ngày mấy đường
   – Cách giải: Đố vặn lại viên quan
  • Lần 2:
   – Vua: Ba con trâu đực đẻ thành chín con
   – Cách giải: Chỉ ra sự vô lí ở câu đố
  • Lần 3:
   – Vua: Một con chim sẻ làm ba mâm cỗ
   – Cách giải: Đố vặn lại nhà vua
  • Lần 4:
   – Sứ thần: Xâu chỉ qua ruột con ốc vặn
   – Cách giải: Hát bài đồng dao
  • Phần thưởng xứng đáng cho em bé
   – Xây biệt thự bên cạnh hoàng cung
   – Phong làm trạng nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0357538155
Liên hệ